O nas

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) zostało zawiązane w maju 1994 roku. W 1999 roku połączyło się ze Stołecznym Stowarzyszeniem Handlu Nieruchomościami SSHN, które dla obu organizacji pozostawiło nazwę WSPON.

Stowarzyszenie zrzesza osoby świadczące usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz prowadzące działalność naukowo – dydaktyczną związaną z rynkiem nieruchomości. Obecnie WSPON tworzy ponad trzystu członków zwyczajnych, członkowie honorowi oraz członkowie wspierający.

W 1995 roku wraz z innymi krajowymi stowarzyszeniami zawiązaliśmy Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN), której celem jest reprezentowanie interesów stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości.

5 listopada 2001 roku podpisaliśmy porozumienie z Chicago Association of Realtors ®. Amerykańskie Stowarzyszenie wniosło do naszego stowarzyszenia kilkadziesiąt lat historii i doświadczeń oraz wiele sprawdzonych schematów działania. Kontakty te pomogły nam m.in. w stworzeniu nowoczesnego narzędzia współpracy – systemu MLS, a także w poznaniu technik sprzedażowych wspierających najbezpieczniejszą i najefektywniejszą formułę obsługi Klientów na zasadach wyłączności.

 

Działalność edukacyjna

W latach 1998 – 2013 we współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomościami oraz organem właściwym ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury uczestniczyliśmy w procesach regulowania zawodu pośrednika -  organizowaliśmy kursy, warsztaty zawodowe, egzaminy państwowe oraz współorganizowaliśmy studia podyplomowe.

Od początku 2014 roku w porozumieniu z PFRN realizujemy także kursy Pośrednik w obrocie nieruchomościami, który upoważnia do uzyskania licencji zawodowej PFRN.

Od lat WSPON posiada jedną z najlepiej wykwalifikowanych kadr szkoleniowych – dydaktyków – praktyków zawodu. Do dzisiaj, również po deregulacji organizujemy autorski kurs START w nieruchomościach przygotowujący do pracy w biurze obrotu nieruchomościami.

Stowarzyszenie jest organizatorem szeregu szkoleń doskonalących dla osób z branży nieruchomości poruszających aspekty prawne, finansowe, podatkowe, organizacyjne oraz podnoszące umiejętności osobiste.

 

Działania wewnątrzorganizacyjne

W naszym przekonaniu współpraca biznesowa w zakresie obrotu nieruchomościami przebiega najkorzystniej pomiędzy osobami, które znają się osobiście. Dlatego duży nacisk kładziemy na działania integracyjne, co miesiąc nasi członkowie spotykają się w ramach spotkań członkowskich, często zarówno w wymiarze merytorycznym jak i towarzyskim. Nasi Partnerzy w ramach tychże spotkań mogą prezentować swoje produkty i usługi, co obu stronom także ułatwia współpracę.

Od lat podtrzymujemy także starania o jak największe społeczne zaangażowanie członków WSPON. To właśnie ekspercka wiedza profesjonalistów zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu pozwoliła na dynamiczny rozwój naszej organizacji i znaczące osiągnięcia. Doceniając wysiłek społeczników ustanowiliśmy nagrodę w postaci statuetki Kazimierza, którą wręczamy od 2001 roku. Długoletnie zaangażowanie honorujemy specjalnym wydaniem nagrody – Złotym Kazimierzem, taką nagrodę wręczymy również podczas Jubileuszu WSPON.

Narzędzia dla pośredników

Od 2002 roku prowadzimy system wymiany ofert – MLS WSPON. Obecnie w systemie działa ponad 2800 specjalistów, którzy wymieniają się informacjami o ofertach pozyskanych do wyłącznej obsługi.