Szkolenia i wydarzenia

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WSPON

  • 31.05.2023 - godz. 09:30 - 16:00

  • Golden Floor Eurocentrum, al. Jerozolimskie 134

Adresaci

członkowie WSPON

Dostępne miejsca

31

0.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Informujemy, że Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON na dzień 31 maja 2023 r.

 

Przedmiotem obrad będą m.in.: zatwierdzenie sprawozdań z prac Organów Statutowych oraz wybór nowych Członków Organów Statutowych na lata 2023-2025.

Oficjalne zwołanie oraz materiały będą dostępne wkrótce po zalogowaniu w STREFIE CZŁONKÓW .

 

Zgodnie ze Statutem WSPON: Członek zwyczajny jest zobowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.