Szkolenia i wydarzenia

AML - obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami

 • 01.06.2023 - godz. 09:00 - 15:00

 • on-line, .

Dostępne miejsca

15

300.00 zł
(niedostępny)
350.00 zł
(niedostępny)
400.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co zrobić aby spełnić wymagania Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)?
 • Jakie procedury należy wdrożyć?
 • Jaką dokumentację gromadzić, by uchronić się przed konsekwencjami

 

Wielu pośredników nieruchomości nie ma świadomości, że obowiązuje ich Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nieprzestrzeganie jej zapisów może być bardzo przykre w skutkach, a obowiązków które obligatoryjnie zostały nałożone na podmioty obowiązane (w tym pośredników) jest bardzo wiele.

 

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
 6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client"- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
 8. Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 11. Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
 12. Redagowanie procedur i dokumentacji.